ETT BEHANDLINGSHEM MED IDROTT OCH HÄLSA I FOKUS,
FÖR POJKAR MELLAN 14-18 ÅR SOM VISTATS I OLÄMPLIGA MILJÖER.
Här på HVB Framtiden fokuserar vi på den enskildes individuella behov och förutsättningar. Genom att utbilda, vägleda samt motivera den unge skapar vi en ökad självkänsla hos honom och en tilltro till hans egen förmåga att utvecklas.
Här tillämpar vi, som en viktig del av vår behandling, schemalagd träning och idrott. I kombination med en sund, ekologisk och varierad kost skapar detta goda förutsättningar för att ungdomarna ska må bra både fysiskt och psykiskt.
Vi som driver HVB Framtiden har, tillsammans med vår personal över 20 års erfarenhet av ungdomsvård. Utöver det besitter vårt team en mycket bred och mångårig kompetens inom idrott och hälsa.

VÅR VISION: SVERIGES BÄSTA BEHANDLINGSHEM
 HVB Framtiden - Österfärnebo - © Copyright HVBFRAMTIDEN